ÄNDEBOLSDAGEN 17 SEPTEMBER

Fotoutställning, bildvisning mm i Ändebols Folkets hus söndagen den 17september mellan 1100 och 1600
Kaffeservering
Välkomna!

Ändebols samhälle växte upp för 100 år sedan kring ett sågverk. Sågverket skapade arbete för många under en svår tid med hög arbetslöshet.Sågverksägaren lät bygga efter dåtiden bra bostäder åt arbetarna och deras familjer.Här fanns så småningom service i form av två butiker,ett cafe, matservering.
1918 blev Ändebol även en järnvägsstation med nybyggt stationshus som även kom att inrymma poststation.