Digitala veckan

Vill du bli mer digitalt delaktig? Tillsammans uppmärksammar vi den digitala världen.

Vill du bli mer digitalt delaktig? Tillsammans uppmärksammar vi den digitala världen. Program för veckan kommer.

Fler datum