Digitala veckan

Vi uppmärksammar den All digital week och den digitala världen. Lär dig något nytt, diskutera eller ta tag i något du inte än gjort.

Fullständigt program kommer längre fram.