Föreläsning: manligheter och klimat

Fokus för kvällens föreläsning är relationen mellan maskulinitet och de pågående aktuella klimatförändringarna.

Tillsammans med Martin Hultman lär vi oss mer om och ökar vår förståelse för miljö och klimat. Under föreläsningen berättar Martin Hultman mer om relationen mellan klimatförändringar och industriell-, ekomodern- och ekologisk maskulinitet. Martin Hultman är forskare vid Linköpings Universitet och jobbar med klimatfrågan i samarbete med män för jämställdhet, SIDA och Naturskyddsföreningen. På plats finns även representanter från Katrineholms kommun. Föreläsningen är en del av projektet Klimatfamiljer.

263

 

Program

  • Martin Hultman pratar om: Relationen mellan klimatförändringar och industriell-, ekomodern- och ekologisk maskulinitet.
  • Anna Johansson Milovanovic berättar om jämställdhetsarbetet i Katrineholms kommun.
  • Kjell Dävelid berättar mer om vad Katrineholms kommun gör för klimatet i Katrineholm.

Fokus för kvällens föreläsning är relationen mellan maskulinitet och de pågående aktuella klimatförändringarna. De sociala och miljömässiga problem vi står inför idag är en följd av levnadssättet i jordens mest ”utvecklade” länder. Länder som nu kräver miljöresurser motsvarande tre planeter eller mer för att tillgodose sina behov. Ekofeminister har under en lång tid menat att utmaningarna är ett resultat av västerländska patriarkala strukturer. Empiriska studier har visat att det verkar vara män som uppför industrimodern maskulinitet, som förnekar allvaret i klimatfrågan, också har högt uppsatta positioner inom politiken och fossilindustrin.  Ekomodern maskulinitet är främst kopplat till män i globala företag vilka förväntas presentera lösningar på världens miljöproblem samt politiker som inser allvaret i frågan men för fram politiska förslag som bevarar de destruktiva strukturerna. Ekologiska maskuliniteter verkar till skillnad från de två andra vara en möjlig väg framåt där omsorg för andra människor går hand i hand med miljövänliga värderingar och beteenden.

Kontakt
Kjell Dävelid
Energi och klimatrådgivare på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun.

Telefon: 0150-570 83
E-post: kjell.davelid@katrineholm.se

Om projektet Klimatfamiljer
Föreläsningen är en del av projektet Klimatfamiljer. Med projektet Klimatfamiljer är tanken att invånare och övriga intressenter i Katrineholm ska inspireras att minska sina utsläpp av växthusgaser och få verktyg och kunskap för att göra detta inom olika nyckelområden, till exempel mat, transporter, boende och konsumtion. Detta sänker kommunens klimatutsläpp och gör kommunen bättre rustad för en omvärld i förändring och stärker vår attraktivitet utåt.

Projektet delfinansieras av Naturvårdsverket (via Klimatklivet).