Svarfvar Jablonski-2

Kammarmusikkonsert

Pianisten Martin Sturfält kommer till Musikens Hus och framför musik av J S Bach, Emil Sjögren, Carl Nilsen, m.fl. på temat Bach går igen!!!

Fler datum