Medborgardialog för personer med funktionsnedsättning

Tema nya boenden och ny teknik för personer med funktionsnedsättning
i Katrineholm

Hur kan ny teknik öka självständigheten, självbestämmandet och integriteten.
Hur kan ny teknik användas på kommunens nya boenden för personer med funktionsnedsättning.
Diskutera med politikerna i vård- och omsorgsnämnden.