Pelargondag på Julita gård

Visning av Julitas unika samling av äldre pelargoner. Föredrag samt försäljning av plantor. Arrangeras i samarbete med Svenska Pelargonsällskapet.
Foto: Nordiska museet

Lär dig mer om pelargonernas kulturhistoria i Sverige, och om skötsel och växtskydd. I trädgårdsbutiken kan du köpa pelargoner, trädgårdsredskap och tillbehör. I växthuset finns utställningen ”Julitas trädgård under 500 år.”

Godset Julita är en välbevarad och sammanhållen herrgårdsmiljö. Många av godsets byggnader och originalmiljöer är öppna för besök. Guidade visningar av Stora huset dagligen. Till den bevarade och levande godsmiljön hör en vidsträckt park med köks – frukt, humle – och stilträdgård belägen i ett vackert kulturlandskap. Här finns cafe’ och värdshus och i museibutiken Julitaboden vid entren finns hantverk, presentartiklar, böcker, leksaker och småskaligt producerade livsmedel.