Språkkafe höst 2017 fb evkal

Språkkafé

Vill du träna på att prata svenska? Välkommen till höstens språkkaféer i Kulturhuset Ängeln!

Vill du träna på att prata svenska? Välkommen till våra
språkkaféer!

Vi fikar och umgås och använder det svenska språket
i en avslappnad miljö.

Vi söker fler volontärer (kom förbi de onsdagar du kan).

Samarr: Viadidakt

Fler datum