Stadsvandringar: Invigning av gångstråk, Genne

Göran Dahlström och representant från Tekniska verken inviger den nya passagen och gångstråket vid Genne. Vi anordnar en gemensam
guidning och vandring runt Krämbol.

Foto: Jeremy Woodhouse

Samlingsplats: Genne Kraftstation, se vägbeskrivning på hitta.se
Kontaktperson:
Håkan Stenström, samhällsbyggnadsförvaltningen.
Telefon: 0150-577 31
E-post: hakan.stenstrom@katrineholm.se

Invigning av gångstråk Genne ingår i programmet för 2017 års stadsvandringar. Hela programmet hittar du här.