Välfärdsteknik inom vård och omsorg

Ny teknik bidrar med självbestämmande och ökad integritet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Flera utställare visar upp ny teknik inom vård och omsorg

Hur ser framtidens vård och omsorg ut?

Ny teknik bidrar till ökad självständighet, självbestämmande och integritet.
Under mässan finns möjlighet att bekanta sig med teknik som kan underlätta vardagen och utveckla vård och omsorg.

Efter teknikmässan arrangeras medborgardialoger (5 maj och 10 maj) där medborgarna kan tycka till och prata med kommunens politiker under temat Nya boenden och ny teknik.