Välfärdsteknik inom vård och omsorg

Ny teknik bidrar med självbestämmande och ökad integritet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Flera utställare visar upp ny teknik inom vård och omsorg

Hur ser framtidens vård och omsorg ut?

Ny teknik bidrar till ökad självständighet, självbestämmande och integritet.
Under mässan finns möjlighet att bekanta sig med teknik som kan underlätta vardagen och utveckla vård och omsorg.

Efter teknikmässan arrangeras medborgardialoger (5 maj och 10 maj) där medborgarna kan tycka till och prata med kommunens politiker under temat Nya boenden och ny teknik.

Miniföreläsningar
Hur kan teknik kan öka självständigheten och stärka den personliga integriteten? Under dagen erbjuds flera föreläsningar om 15 minuter.

9.15 Cykla i dina minnens kvarter, Anna Palmbäck, Camanio Care
9.45 Visualisering av välfärdsteknik, Karl Johan Palmgren, Sekoia
10.15 Nya verktyg möjliggör en smart omsorg, Thomas Berglund, Cenvigo
10.45 Vikten av djupsömn, för en bättre dag, Johan Sjöholm, Pampett
11.15 Uppkopplad omsorg, Christel Seidel, Thunstall
11.45 Memoplanner – tids- och planeringsstöd i hemmet Emelie Gerde, Abilia
12.15 Bredband 5G – Ny teknik inom vård & omsorg, Bengt Simonsson, Teknikmarknad
12.45 Frihet att äta själv, Anna Palmbäck, Camanio Care
13.15 Visualisering av välfärdsteknik, Karl Johan Palmgren, Sekoia
13.45 Nya verktyg möjliggör en smart omsorg, Thomas Berglund, Cenvigo
14.15 Vikten av djupsömn, för en bättre dag,Johan Sjöholm, Pampett
14.45 Medicinpåminnelse för ökad självständighet, Niclas Granung, Posifon
15.15 Välfärdsteknologi i ekosystemet, Rickhard Broman och Liselotte Olsson Leijon, Telia Company
15.45 Uppkopplad omsorg, Christel Seidel, Thunstall
16.15 Sensorteknik i basal omvårdnad skapar individuella förutsättningar, presentation av den unika innovationen för automatisk registrering av urinläckage, Christina Synnerdahl, TENA Identifi
16.45 Memoplanner – Tids- och planeringsstöd i hemmet, Emelie Gerde, Abilia
17.30 Innovativ teknik revolutionerar vård och omsorg, Adam Hagman, Robotdalen
18.45 Sensorteknik i basal omvårdnad skapar individuella förutsättningar, presentation av den unika innovationen för automatisk registrering av urinläckage, Christina Synnerdahl, TENA Identifi
19.15 Använd GPS för ökad trygghet utomhus, Nicklas Granung, Posifon