/
/

Framtidsplan 2050

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Katrineholms kommun. Vi har valt att kalla planen för Framtidsplan 2050, och den kommer dessutom att bli helt digital.

Se och hör när projektledarna Sara och Jennie berättar mer om Framtidsplan 2050 och hur du kan vara med och påverka. Videon är ett alternativ till texten på den här sidan.

Var med och påverka Katrineholms viktigaste plan!

Framtidsplan 2050 kommer att sätta agendan för hur vi vill att vår kommun ska utvecklas, och hur livet här ska se ut i framtiden. För att ta fram en bra framtidsplan behöver vi veta vad du tycker.

 • Hur vill du att Katrineholms kommun ska se ut i framtiden?
 • Vad behöver du för att ha ett bra liv här?
 • Hur vill du bo och resa?
 • Vad vill du göra på din fritid?
 • Vad behöver vi bevara och hur kan vi tillsammans leva mer hållbart?

Så här tycker du till

Tyck till och lämna dina tankar om Katrineholms framtid med hjälp av vår digitala insamling: Framtidsplan 2050. Länk till annan webbplats.

Du kan lämna dina tankar om Katrineholms kommuns framtid till och med den 31 augusti 2021.

Har du inte möjlighet att delta digitalt?

Kontakta oss på 0150-577 00 så hjälper vi dig.

Framtidsplan 2050 är Katrineholm kommuns viktigaste dokument. Här beskriver vi hur vi vill att kommunen ska utvecklas och hur livet i Katrineholm ska se ut i framtiden.

Framtidsplan 2050 är även en viktig vägledning för oss som arbetar i den kommunala organisationen och i vårt arbete med att ta hand om och utveckla Katrineholms kommun.

Framtidsplan 2050 kommer bland annat att berätta:

 • Hur livet i Katrineholms kommun ska se ut i framtiden.
 • Var det är mest lämpligt att bygga bostäder, handelsområden, industrier med mera.
 • Hur mark- och vattenområden ska utvecklas.
 • Vilka värden som behöver bevaras och hur Katrineholms kommun ska utvecklas i en hållbar riktning.

Idag har vi genomfört flera av de mål som finns med i våra nuvarande översiktsplaner för staden och landsbygden i Katrineholms kommun. Vi är alltså i behov av en ny översiktsplan (Framtidsplan 2050) där vi tydligare pekar ut riktningen för kommunens utveckling och samtidigt integrerar målen i Agenda 2030 med innehållet i den nya planen.

Vi inleder arbetet med att ta fram Framtidsplan 2050 under våren 2021, och vi beräknar att planen är klar i maj 2024.

Tidplan

 • Juni till augusti 2021: i juni 2021 inleder vi det viktiga arbetet med att samla in katrineholmarnas tankar om det framtida Katrineholm. Det här gör vi genom en digital insamling Länk till annan webbplats.. Insamlingen pågår till och med den 31 augusti.
 • November 2021 till november 2022: vi tar fram ett första förslag på Framtidsplan 2050.
 • December 2022 till januari 2023: vi genomför ett samråd där du får möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
 • Februari till september 2023: vi arbetar om planen utifrån inkomna synpunkter.
 • Oktober till november 2023: vi ställer ut planen för granskning och du kan återigen lämna dina synpunkter.
 • April till maj 2024: planen planeras att antas av kommunens politiker. Därefter gäller Framtidsplan 2050 för Katrineholms kommun och ersätter tidigare översiktsplan.

Tidplanen är preliminär och kan komma att förändras.

Sedan förra översiktsplanen togs fram har flera viktiga mål och planer tillkommit, till exempel har FN:s Agenda 2030 beslutats som en gemensam uppsättning mål för en hållbar framtid. När vi nu tar fram Framtidsplan 2050 vill vi att den inte bara ska ta hänsyn till målen i Agenda 2030 utan även hjälpa oss i vårt arbete att uppfylla dem.

Kontakt

Framtidsplan 2050

Projektledare Jennie Hjertberg och Sara Eresund

Telefon: 0150-577 00 (kundtjänst)