Allsång i Stadsparken

Allsångskvällar med gästartister

Allsångskvällar,måndagar fr o m 8/7 t o m 5/8.
Tid. 19.00 – 20.30
Vi blandar populära allsånger med framträdanden av gästartister,vilka representerar
olika musikalisaka genrer. Från visa till lite rockig musik.

Fler datum