Barnbrudar, från SVT: s filmdokumentärserie Korrespondenterna

Även i moderna demokratier är det tillåtet med barnäktenskap. Filmen visas för att belysa exempel på flickors och kvinnors utsatthet.
Efter filmen samtalar vi om vad vi kan göra för att upptäcka och förhindra barnäktenskap.

Zonta deltar i den årliga internationella kampanjen 16 Days som äger rum 25 november–10 december 2019. Zonta International samarbetar med UN Women och har en rådgivande status. (www.zonta.org)
16 Days of Activity of Gender-Based Violence sker i samverkan med kommuner, länsstyrelsen, regioner och olika organisationer.
Zonta arbetar för flickors och kvinnors jämställdhet samt mot mäns våld. I år fokuserar Zonta på att motverka barnäktenskap. (Läs mer här: www.zonta.se)