Bilderboksbio

Vi läser ur en bilderbok och visar bilderna på duk.

En bibliotekarie läser högt ur en bilderbok samtidigt som bilderna visas på duk för lyssnarna. Vi bjuder på frukt!

Rekommenderad ålder: 3-5 år.