Bildvisning om “Katrineholm – utveckling från landsbygd till stad”

Välkommen till en bildvisning om “Katrineholm – utveckling från landsbygd till stad” med Kai Kylegård.

Kom och ta del av bilder som visar hur Katrineholm på kort tid har växt fram som en modern stad – från ren landsbygd till stad på endast 155 år. Vad har vi för minnen och spår av bondgårdarna som låg här tidigare?

Samarrangemang: Stora malms hembygdsförening