Bli mer källkritisk

Vi tittar gemensamt på checklistan med de viktiga frågorna Vem? Varför? Hur? När?, när det gäller information på internet.

Föreläsning om källkritik för unga och vuxna.