COPE – en föräldrarkurs för dig som har barn i åldern 3-12 år

COPE är ett föräldrastödsprogram som vänder sig till alla föräldrar. Under kursen går vi tillsammans igenom olika strategier för att underlätta föräldraskapet. Det kan exempelvis handla om hur man uppmuntrar och berömmer sitt barn på ett medvetet sätt eller hur man förebygger och hanterar konflikter och andra svåra situationer. Här får även möjlighet att träffa andra föräldrar för att utbyta erfarenheter.

BARN ÄR OLIKA…
En del anpassar sig lätt till omgivningens krav. Andra är svårare att förstå sig på och kan göra föräldraskapet krävande. De barnen har ofta svårt att klara vardagliga situationer och hamnar lätt i konflikter med föräldrar, syskon, kamrater och lärare. Det är som om de inte lyssnar eller bryr sig om tillsägelser. Det blir ofta tjat och missnöje som påverkar hela familjen. Det kan då vara svårt att veta hur man ska göra som förälder.

VAD TYCKER FÖRÄLDRAR FRÅN TIDIGARE KURSER?
”Detta var en personlig utveckling för min egen del i rollen som mamma”.
”Föräldrautbildning borde vara obligatorisk för alla föräldrar”.
”Bra kurs – skönt att prata med andra föräldrar och höra att man inte är ensam om problemen”.
”Väldigt givande – har fått många tips och råd”.
”Tryggare i min föräldraroll”.
”Jag har fått en ökad medvetenhet om eget beteende – mycket bra”.

Anmälan senast måndag 11 mars 2019 till någon av nedanstående kursledare, det är positivt att båda föräldrar och eventuella bonusföräldrar har möjlighet att delta.

STARTDATUM: torsdag 28 mars 14.30–16.30
Vi träffas varje torsdag under 8 veckor.
Man kan höra med Fritids och Förskola för att få tillsyn under dessa tillfällen.

TID: 14.30–16.30 (inklusive fika).

PLATS: Familjeenheten, Västgötagatan 18. (Ingång via huvudentrén ingång A).

KURSLEDARE: Heléne Franck, 072-514 72 61, helene.franck@katrineholm.se, Anna Pontén, 070-741 56 45, anna.ponten@katrineholm.se och Nabel Mati, 073-075 30 81, nabel.mati@katrineholm.se

Kursen är kostnadsfri och det ingår fika vid varje träff.

VÄLKOMMEN!