Digitala veckan, Föreningsfrågor och lokalbokning

Vi finns på plats för att handleda och vägleda privatpersoner och föreningar i datasystemet Interbook Go.

Föreningsservice & Lokalbokningen finns på plats för att handleda och vägleda privatpersoner och föreningar i systemet Interbook Go som används för bland annat föreningsuppgifter, bidragsansökan, säsongsansökningar och bokningsförfrågningar.

Vi finns också till hands för att svara på allmänna frågor kring bokningar av kommunens lokaler och föreningsfrågor.

En del av Digitala veckan