Digitala veckan, Specialkost

Behov av särskild mat på grund av allergi, intolerans eller andra medicinska orsaker

De barn och elever som behöver särskild mat på grund av allergi, intolerans eller andra medicinska orsaker anmäler detta i e-tjänsten.
Specialkost erbjuds de barn som av medicinska skäl inte kan äta den ordinarie maten.
I Ljusgåren på Ängeln visar dietist hur man kan söka specialkost och kan svara på frågor gällande kost.

En del av Digitala veckan