En vecka fri från våld

Utställning med exempel på vad verksamheter i Bildningsförvaltningen gör för att minska på våld. Vi har nolltolerans mot skojbråk. En vecka fri från våld är en kampanj från bland annat SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)

Bildningsförvaltningens verksamheter (förskolor, fritidshem, grundskolor, gymnasieskolor, Mottagningsenhet för nyanlända, grundsärskola, gymnasiesärskola, Kulturskola, KomTek och Barn- och elevhälsan) arbetar varje dag med förebyggande arbete för att motverka våld. Vi arbetar främjande för jämställdhet och likabehandling.
På Kulturhuset Ängeln kan du under perioden 25 november – 5 december (till kl. 13) se exempel på hur och vad vi gör.
Slå dig ner en stund och läs i våra dokument eller titta på några av de filmer som vi använder- du hinner för de är korta! Och titta, läs,och begrunda exemplen på skärmarna vad jämställdhetsombuden gör på sina skolor för att hålla värdegrundsfrågorna vid liv.

Fler datum