Filmvisning på Perrongen (tema konst)

Filmvisning på Perrongen med tema konst. Vi bjuder på fika.

Vi fortsätter vårt konstnärliga lov med filmvisning.
Ålder: 13–25 år.