Finn Upp-tävling

Uppfinnarmässa torsdag 14 feb kl 9.30-11 i Järvenhallen. Ca 250 elever deltar!

Välkommen att besöka mässan!

Torsdag 14:e feb kl 9.30-11 arrangerar vi en lokal tävling i Finn Upp med ca 250 deltagande elever från högstadiet.

Tävling i bästa Tekniska lösning, Samhällsnytta och Digitala lösning.

Konceptet lägger grunden till morgondagens innovatörer genom en pedagogisk metod där elever får utveckla en egen uppfinning.

En ämnesövergripande undervisning som lyfter studiemotivationen.

Välkommen att besöka mässan!