Glasväggsmålning

Vi målar med akrylfärg, tema är kroppen och rörelse. Ta med oömma kläder.

Vi tar bort de tidigare målningarna på glasväggen mot servicekontoret i Kulturhuset Ängeln och målar en ny, färgsprakande glasvägg.

Ålder: 10-13 år, men öppet för alla