Inbjudan till Mercurs Vuxna barn program

För dig som vuxit upp i ett dysfunktionell miljö som präglats av en annans persons bruk av alkohol eller droger erbjuder Katrineholm ett kostnadsfritt Vuxna barn program.

Programstart: 9 september – 2 december, under 13 måndagar
Tid: 09.00 – 12.00
Plats: Mercurs lokaler, Friggagatan 5

OBS! Lokalen är ej handikappanpassad!

För dig som vuxit upp i ett dysfunktionell miljö som präglats av en annans persons bruk av alkohol eller droger erbjuder Katrineholm ett kostnadsfritt Vuxna barn program.
Forskning visar att personer som vuxit upp i miljöer som präglats av beroendeproblematik utvecklar personlighets- och beteendestörningar långt upp i vuxen ålder. Barn i sådana miljöer blir ofta duktiga på att överleva, men får senare svårt att leva och fungera, framför allt i relationer.

Att vara barn till beroendepersoner innebär att man har speciella kännetecken som man inte alltid vet om- men som är gemensamma för barn från dysfunktionella familjer och miljöer.
Till exempel finner man trygghet i en kaotisk tillvaro och är skräckslagen för att bli övergiven. De söker ständigt andras godkännande och förlorar sin egen identitet på vägen. I många fall blir barn till alkohol/drogberoende själva alkohol- eller drogberoende och/eller gifter sig med missbrukare då de söker en kris att ta hand om.

Programmet bygger på erfarenheter från ACOA (Adult Children of Alcoholics Groups), KBT (Kognitiv beteende terapi) samt kommunikationsfärdigheter genom CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training)

Innehåll i Vuxna barn programmet är bland annat:
* Familjesystemet
* Skam/skuld
* Gränssättning
* Kommunikation
* Sorg
* Eget självbefinnande
* Delta under ACA möte utöver Vuxna barn programmet

Programmet är kostnadsfritt för dig som bor i Katrineholms kommun

Programstart: 9 september – 2 december 2019, under 13 måndagar
Tid: 09.00 – 12.00
Plats: Mercurs lokaler, Friggagatan 5
OBS! Lokalen är inte handikappanpassad!

För deltagande i programmet eller om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta
Jessica Carlson senast 2 september 2019
Alkohol och drogterapeut, Anhörigterapeut.

jessica.carlson@katrineholm.se
072- 247 45 57

Fler datum