Katrineholm pride: Visstuga med Samklang

Visstuga med Samklang

Kom och sjung folkvisor med Emelie Olsson & Lars Wennerholm från folkvisegruppen Samklang.
De delar med sig och lär ut några visor ur det nordiska visarkivet.
Ta med papper och penna om du vill skriva ner texter.

Ingen föranmälan krävs.