Komediföreläsning

En komisk föreläsning om sociala medier och stress

Ann-Cathrine Funcke Nyberg – föreläsaren och (den möjligtvis självbetitlade) docenten inom medie- och kommunikationsvetenskap – tar med er på en resa där sambandet mellan stress och sociala medier förklaras på… ett lite annorlunda vis.
Du har säkert sett en föreläsning någon gång i ditt liv.
Men du har inte sett Ann-Cathrine Funcke Nyberg.

Vi bjuder på cider och snacks i samband med föreläsningen.
Gratisbiljett bokas på Nortic.se eller hämtas på Kulturhuset Ängeln.