Konstföreläsning: Textil i ett utvidgat fält – textil som språk i konsten idag

Välkommen till Katrineholms konsthall torsdagen den 16 november klockan 18.30
för en guidad visning och en konstföreläsning.

Kom till Katrineholms konsthall för en guidad visning av utställningen I textil terräng och en föreläsning med Inger Bergström om hur textil används som ett medium och material i konst.

Att närma sig textila medel och metoder kan ses som att få tillgång till ett språk. Ett språk som får sin näring ur allt det som en fysisk betraktelse av materialet för med sig, dess färg och form, dess två- och tredimensionalitet.

Inger Bergström är verksam som konstnär och har tidigare varit professor på Konstfack i Stockholm och på Högskolan för design och konsthantverk (HDK) i Göteborg.

2017 färdigställde hon en konstnärlig gestaltning på Nya Karolinska sjukhuset i Solna. Hon har nyligen skrivit en masteruppsats på Södertörns högskola, Konstnärliga processer – att beskriva konstnärligt görande.

Vill du komma? Anmäl dig till kultur@katrinholm.se eller 0150-576 30.