Konstkurs för seniorer

Kom till konsthallen för visning och skapande utifrån konsthallens utställningar och den offentliga konsten. Fika ingår. Vi ses i konsthallen!

Onsdag den 13 mars. Vi skapar med utgångspunkt från de offentliga konstverken Big blue av Linda Bäckström och Fölet av Sven Frick. Vi startar med visning av konstverken och därefter går vi tillbaka till konsthallen för skapande i konstverkstan. Vi möts upp i konsthallen.

Onsdag den 10 april. Visning och skapande utifrån Stina Wolters utställning i konsthallen.

Onsdag den 29 maj. Visning och skapande utifrån Ian Newberys utställning i konsthallen.

Fler datum