Konstvandring

En promenad där vi berättar om både äldre och nyare offentliga konstverk i Katrineholm.

Vi startar vid ett av våra nyaste verk, EKA, utanför Kulturhuset Ängelns entré. Sedan går
vi mot Stadsparken och Big Blue.

Samling: Vid Kulturhuset Ängelns entré.

Fler datum