Konstworkshop 7-13 år.

Vi jobbar tillsammans med konstpedagog på det gemensamma arbetet som Saadia Hussain startat upp under lovets första dag. Hennes utställning MAKING AND BREAKING PATTERNS visas i konsthallen.
Under lovveckan finns workshops för olika åldrar. Vi ses i konstverkstan!

Det gemensamma konstverket, som startas upp av konstnären Saadia Hussain, byggs på av deltagarna i workshopar. Konstverket ställs senare ut i Hörnet, kulturhuset Ängeln, där besökare kan följa arbetet och se hur det växer fram.

Om konstnären:
Saadia Hussain är verksam som konstnär, konstpedagog och konstaktivist med sin bas i Stockholm och arbetar både nationellt och internationellt med tonvikt på klass och kreativitet och jobbar aktivt med att tillgängliggöra konsten för fler.
I utställningen MAKING AND BREAKING PATTERNS konstruerar, kombinerar och komprimerar konstnären berättelser genom mönster och rörelser i starka färger för att förstärka och synliggöra komplexiteter i hennes liv och vår tid. Mönsterbygge är centralt i Saadia Hussains konstnärskap, ett formspråk hon bär med sig hemifrån. Hennes verk kan ses som estetiska kamouflage som både ifrågasätter, berättar och synliggör det personliga och politiska i tiden för konstnären. Saadia Hussains utställning visas i konsthallen 19 oktober-30 november.