Kvinnan och mylingen

Mylingar var dödade barn som spökade. Kom och hör Adela Björn berätta om historierna kring dem

Mylingar var dödade barn som spökade, ett otäckt väsen som skrämde människor i hela Sverige. Men varför ansågs de så otäcka? Hur berättade man om dem? Finns det sörmländska mylingar? Hur såg samhället ut som skapade dessa berättelser? Och hur påverkade berättandet unga kvinnor och flickor? Det är några av de frågor som Adela Björn försöker svara på i föreläsningen