Kvinnliga Medborgarskolan Fogelstad

En utställning i Fogelstads f d mejeri om Kvinnliga medborgarskolan
vid Fogelstad 1925-1954 och de kvinnor som skapade och drev den.

Skolan startade när kvinnorna i Sverige fått rösträtt. De skulle ges kraft, vilja och kunskap att delta i samhällsarbetet. Under åren deltog närmare 2 000 kvinnor i olika kurser. Lokalen där utställningen finns har fått namnet Rosenhane efter ett pensionat i Komtemåtta – låtsaskommun i skolans pedagogiska rollspel.

Fler datum