Lär känna dig själv – Swadhyaya – Leva Yoga

Syftet med kursen är att öka förståelsen för hur du kan leva harmoniskt och balanserat i förhållande till dig själv och omgivningen. Med olika tekniker kommer du under den här kursen att utforska dig själv. Teknikerna är praktiska verktyg att använda i vardagen.

Yoga blir ett sätt att leva där du upplever det glädjefyllda, positiva och vackra i livet.

Att leva yoga handlar till största del om ett förhållningssätt till livet. Vi behöver inte förändra vår livsstil även om det ofta händer i och med utövandet av de olika delarna av yoga. Det kan handla om att ändra vissa vanor för att komma i större balans i kropp och sinne. Men det handlar främst om hur vi ser på oss själva och världen omkring oss. Genom acceptans och förståelse sker förändringar spontant utan kamp.