Lennart Brisefalks gåvoutställning

En utställning med konst skänkt av Lennart Briserfalk till Västra Södermanlands konstförening.

Västra Södermanlands konstförenings hedersmedlem Lennart Brisefalk har skänkt tavlor till föreningen som gåva till vårt medlemslotteri.

Fler datum