Medborgarutbildning

orientering om svenska lagar och normer för asylsökanden och nyanlända

Uppstart för en kurs på 10 gånger som ger kunskap om vilka lagar och normer som gäller i Sverige. Kursen ger information om hur man kan få hjälp att skaffa arbete och bostad och allmän samhällsinformation.

Fler datum