Mercurs anhörigdagar 17-19 januari 2020

För dig som på något sätt drabbats av en persons bruk av alkohol, droger eller spel om pengar erbjuder Katrineholms kommun ett kostnadsfritt anhörigprogram. Du kan vara make/maka, sambo, särbo, förälder, vuxet barn, syskon, vän eller arbetskamrat.

För deltagande i anhörigprogrammet eller om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Jessica Carlson, alkohol -och drogterapeut, Anhörigterapeut
senast 7 januari

För dig som på något sätt drabbats av en persons bruk av alkohol, droger eller spel om pengar erbjuder Katrineholms kommun ett kostnadsfritt anhörigprogram. Du kan vara make/maka, sambo, särbo, förälder, vuxet barn, syskon, vän eller arbetskamrat.

Det räknas med att det runt varje person som är beroende finns fem personer som får sin livskvalitet försämrad.

Ibland kan en förändrad attityd hos närstående få den beroende att ta emot hjälp, men du har rätt att få hjälp för din egen skull även om den som är beroende inte söker hjälp eller inte finns kvar i din närhet.

Programmet bygger på erfarenheter från Al-Anon (Alcoholic Anonymous Family Groups) KBT (Kognitiv beteendeterapi) samt CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training)

Syftet är att du som anhörig/närstående, genom kunskap från föreläsningar och i samtal med andra i samma situation, ska få ökad insikt om hur du kan förbättra din livssituation och ditt förhållande till den beroende.

De ämnen som kommer diskuteras är bland annat:
* symtom på medberoende
* familjesystemet
* sjukdomsbegreppet
* vad vi är maktlösa inför och vad vi faktiskt kan förändra
* att sätta gränser
* kommunikation
* vår framtid med större välbefinnande

Programmet är kostnadsfritt för dig som bor i Katrineholm och Vingåkers kommun.

Programstart:
fredag 17 januari 2020 klockan 17-20
lördag 18 januari och söndag 19 januari 2020 klockan 09- ca 17

Plats: Mercurs lokaler på Friggagatan 5, Katrineholm

För deltagande i anhörigprogrammet eller om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Jessica Carlson senast 7 januari 2020

jessica.carlson@katrineholm.se
072-2474557

Fler datum