Mercurs anhörigdagar 28 – 30 juni 2019

För dig som på något sätt drabbats av en annan persons bruk av alkohol, droger och spel om pengar erbjuder Katrineholms kommun en kostnadsfri anhörighelg för dig som bor i kommunen.
Du kan vara maka/make, sambo, särbo, förälder, vuxet barn, syskon, vän eller arbetskamrat.

För dig som på något sätt drabbats av en annan persons bruk av alkohol, droger och spel om pengar erbjuder Katrineholms kommun en kostnadsfri anhörighelg.
Du kan vara maka/make, sambo, särbo, förälder, vuxet barn, syskon, vän eller arbetskamrat.

Det räknas med att det runt varje person som är beroende finns fem personer som får sin livskvalitet försämrad.
Ibland kan en förändrad attityd hos närstående få den beroende att ta emot hjälp. Men du har rätt att få hjälp för din egen skull även om den beroende inte söker hjälp eller inte finns kvar i din närhet.

Programmet bygger på erfarenheter från Al-anon (Alcoholic Anonymous Family Groups) KBT (kognitiv beteende terapi) samt kommunikationsfärdigheter genom CRAFT ( Community Reinforcement Approach and Family Training)

Syftet är att du som anhörig/närstående, genom kunskap från föreläsningar och i samtal med andra i samma situation, ska få ökad insikt om hur du kan förbättra din livssituation och ditt förhållande till den beroende.

De ämnen som kommer diskuteras är bland annat:
* symptom på medberoende
* sjukdombegreppet
* familjesystemet
* sätta gränser
* kommunikation
* vår framtid med större välbefinnande

Programstart: fredag 28 juni 2019, klockan 17-20
lördag 29 juni och söndag 30 juni 2019 klockan 09- ca 17
Plats: Mercurs lokaler på Friggatan 5, Katrineholm

För deltagande i anhörigprogrammet eller om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Jessica Carlson senast 24 juni 2019
alkohol -och drogterapeut, anhörigterapeut
jessica.carlson@katrineholm.se
072-247 45 57