Mercurs anhörighelg

För dig som på något sätt drabbats av en annan persons bruk av alkohol och droger erbjuder Katrineholms kommun ett anhörigprogram. Du kan vara make/maka, sambo, särbo, förälder, vuxet barn, syskon, vän eller arbetskamrat.

Det räknas med att det runt varje person som är beroende finns fyra till fem personer som får sin livskvalitet försämrad. Ibland kan en förändrad attityd hos närstående få den beroende att ta emot hjälp. Men du har rätt att få hjälp för din egen skull även om den beroende inte söker hjälp eller inte finns kvar i din närhet. Programmet bygger på erfarenheter från Al-Anon (Alcoholic Anonymous Family groups), KBT (kognitiv beteendeterapi) samt kommunikationsfärdigheter genom CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training).
Syftet är att du som anhörig/närstående, genom kunskap från föreläsningar och i samtal med andra i samma situation, ska få ökad insikt om hur du kan förbättra din livssituation och ditt förhållande till den som är beroende.
De ämnen som kommer diskuteras är bland annat:
Symtom på medberoende
Sjukdomsbegreppet
Hur drickandet, drogandet, spelandet påverkar familjen
Vad vi är maktlösa inför och vad vi faktiskt kan förändra
Att sätta gränser
Kommunikation
Vår framtid med större välbefinnande

Programmet är kostnadsfritt för dig som bor i Katrineholms kommun.

Programstart: fredag 12 april klockan 17-20.
Lördag och söndag 13–14 april klockan 09-ca 17.

Plats: Mercurs lokaler på Friggagatan 5, Katrineholm.

För deltagande i anhörigprogrammet eller om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Jessica Carlson senast 3/4 2019
Alkohol och drogterapeut, Anhörigterapeut
jessica.carlson@katrineholm.se
072-247 45 57

Fler datum