Skördedagen på Julita gård

En heldag kring skörden och våra sädesslag.

Prova på att skörda med lie och skära samt att tröska och rensa för hand. Upplev arbetande tröskverk, veterantraktorer och titta på våra Lantbruksutställningar.