Specialvisning av utställningen Åker

Utställningen Åker öppnade 2016. Den berättar om åkern, från markröjning till skörd. Här finns en unik samling lantbruksmodeller från 1700-talet till idag.
Foto: Nordiska museet

Museets intendent, Per Larsson, ger specialvisning i utställningen Åker mån-fre kl. 14:30. Mycket i jordbruket handlar om problemlösning. Vad hade man för förutsättningar, möjligheter och problem förr? Och hur löste man de? Och hur har jordbruket omformat vår miljö? För 150 år sedan arbetade nästan alla arbetsföra människor inom lantbruket. Lantbrukets historia är i mycket Sveriges historia

Fler datum