Testa att animera

Kom och skapa rörliga bilder i animeringsprogramet Tagtool.

Del av Digitala veckan.