Utställning av mandalas i Galleri Håkansson (vecka 11-12)

POEGWAM:s kurs i ”meditativ mandalamålning” ställer ut sina alster.

Mandalamålning
Ordet mandala betyder cirkel på sanskrit. Generellt sett är innehållet i mandalan strukturerat på så vis att det viktigaste finns i mitten.
POEGWAM finns i Katrineholm och erbjuder kurser och konsultationer i andlig och personlig utveckling. Denna utställning är resultatet av en kurs i
”meditativ mandalamålning”. Alla mandalas är egna kompositioner och därmed en del skaparens personlighet.
Att måla mandalas är ett sätt att utforska sitt ”inre rum” och låta den processen bli vägledning för egen personlig utveckling.
I kursen arbetar vi med att stödja och berika varandra i grupp för att hitta ytterligare dimensioner av vår andliga och personliga utveckling. Läs mer om POEGWAM:S
kurser och konsultationer på www.poegwam.se
Vi som målat dessa mandalas heter Lotta Dahlberg,
Linda Donegan Larsson och Kerstin Johansson.

Fler datum