Utställning av mandalas i ”Hörnet” 26/4-11/5

Lotta Dahlberg, Linda Larsson, Kerstin Johansson och Britt Glännefors ställer ut sina mandalamålningar.

Mandalamålning
Ordet mandala betyder cirkel på sanskrit. Generellt sett är innehållet i mandalan strukturerat på så vis att det viktigaste finns i mitten.
POEGWAM finns i Katrineholm och erbjuder kurser och konsultationer i andlig och personlig utveckling. Denna utställning är resultatet av en kurs i
”meditativ mandalamålning”. Alla mandalas är egna kompositioner och därmed en del skaparens personlighet.
Att måla mandalas är ett sätt att utforska sitt ”inre rum” och låta den processen bli vägledning för egen personlig utveckling.
I kursen arbetar vi med att stödja och berika varandra i grupp för att hitta ytterligare dimensioner av vår andliga och personliga utveckling.