Utställning: Kommunens konstinköp

Varje år visar kommunen de verk som köpts in under det gångna året.

Konsten kommer att visas i Galleri Håkansson som ligger inne i biblioteket 10 december 2018-26 januari 2019.
Kommunens anställda kan under utställningen önska konst till sina arbetsplatser.

Bild: Emil Ohlund – End/level/2

Fler datum