Utställning: Saadia Hussain – ”MAKING AND BREAKING PATTERNS”

Aktuell utställning i Katrineholms konsthall. Saadia Hussain – MAKING AND BREAKING PATTERNS” 19 oktober-30 november.

Mönsterbygge är centralt i Saadia Hussains konstnärsskap. Hon använder mönster som form för att bygga, bryta och berätta. Ett formspråk hon har burit med sig hemifrån, genom att omskaka och omskapa mönster vill Saadia reflektera, aktualisera och diskutera det personliga och politiska i tiden.

Saadia Hussain är verksam som konstnär, konstpedagog och konstaktivist med
sin bas i Stockholm och arbetar både nationellt och internationellt med tonvikt
på klass och kreativitet och jobbar aktivt med att tillgängliggöra konsten för fler.
I utställningen MAKING AND BREAKING PATTERNS konstruerar, kombinerar
och komprimerar konstnären berättelser genom mönster och rörelser i starka färger
för att förstärka och synliggöra komplexiteter i hennes liv och vår tid.

Mönsterbygge är centralt i Saadia Hussains konstnärskap, ett formspråk
hon bär med sig hemifrån. Hennes verk kan ses som estetiska kamouflage som både
ifrågasätter, berättar och synliggör det personliga och politiska i tiden för konstnären.

Fotograf: Helena Wikström