Vernissage Duveholmsgymnasiet ”Mänskliga rättigheter”

Konstverk av klass ES15E animations- och visualiseringsklass på Duveholmsgymnasiet.

Text från ES15E:
Bland de mänskliga rättigheterna finns bl.a. rätten att inte bli diskriminerad, rätten till tanke- och religionsfrihet, kvinnors åtnjutande av mänskliga rättigheter samt flyktingars rättigheter. Rättigheter som i dagens Sverige både är ifrågasatta och högaktuella inom politik, media och rörelser som #Me too, Pride etc.