Visans Dag i Musikens Hus

I år vill vi hylla Hasse & Tage med ett program i ord och ton.