Vuxna barn programmet

För dig som vuxit upp i ett dysfunktionellt hem präglat av en annans persons bruk av alkohol eller droger erbjuder Katrineholm ett kostnadsfritt Vuxen barn program.

För dig som vuxit upp i ett dysfunktionellt hem präglat av en annans persons bruk av alkohol eller droger erbjuder Katrineholm ett kostnadsfritt Vuxen barn program. Forskning visar att personer som vuxit upp i familjer som präglas av beroendeproblematik utvecklar personlighets- och beteendestörningar långt upp i vuxen ålder. Barn i sådana familjer blir ofta duktiga på att överleva, men får senare svårt att leva och fungera, framför allt i relationer.
Att vara barn till beroendepersoner innebär att man har speciella kännetecken som man inte alltid vet om – men som är gemensamma för barn från dysfunktionella familjer. Till exempel finner man trygghet i en kaotisk tillvaro och är skräckslagen för att bli övergiven. De söker ständigt andras godkännande och förlorar sin egen identitet på vägen. I många fall blir barn till alkoholister/drogberoende själva alkohol- eller drogberoende och/eller gifter sig med missbrukare då de söker en kris att ta hand om.
Programmet bygger på erfarenheter från ACOA (Adult Children of Alcoholics groups), KBT (kognitiv beteende terapi) samt kommunikationsfärdigheter genom CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training) och riktar sig till dig som är över 18 år.
Vi träffas 13 måndagar, 11 februari – 13 maj.