Yoga & Meditation – Grundkurs

Satyananda Yoga – en klassisk form av yoga som inkluderar träning av kropp och sinne samt utvecklandet av en harmonisk livsstil.

Du lär dig grunderna i Satyanandayoga och kan sedan praktisera yoga hemma. Vi börjar med mjuka, enkla övningar för att stärka kropp och sinne för att längre fram i kursen kunna övergå till mer krävande övningar. Övningarna vi praktiserar stärker kropp och sinne samt leder till inre lugn och ro.
Kursen är på 8 gånger.
Måndagar kl 19 och tisdagar kl 17.