Yoga – Prova På

Satyananda Yoga är en holistisk yogaform där den meditativa aspekten har en central plats. Medveten närvaro (mindfulness) går som en röd tråd genom alla övningar vi gör.
I varje klass ingår kroppsrörelser och positioner (asanas), andningsteknik (pranayama), djupavslappning (Satyananda Yoga Nidra) och sittande meditation.

Välkommen att prova yoga för att se om det passar dig.

Adress: Tallbacken 8, Nävertorp, Katrineholm

Anmäl dig för säker plats.