Regler för evenemangskalendern

Evenemangskalendern ska innehålla evenemang som är av allmänt intresse och som är öppet för allmänheten.

Evenemangen ska ske i Katrineholms kommun. Vissa undantag får göras om det ligger geografiskt nära kommunen.

Katrineholms kommun och +Katrineholm förbehåller sig rätten att välja bort material på grund av lagar och förordningar, egna etiska riktlinjer samt om evenemanget på annat sätt bedöms opassande för evenemangskalenderns syfte. Även att ändra i texter och rubriker för att öka tillgängligheten.

Arrangören ansvarar för att innehåll som läggs in i evenemangskalendern, så som text, bilder, illustrationer och länkar är korrekta utifrån upphovsrätt och GDPR.

Innehållet i evenemangskalendern får inte innehålla följande:

  • Värderande formuleringar om personer/grupper eller kränkande uttalanden.
  • Text som bryter mot lagar och förordningar.
  • Ordinarie verksamhet.
  • Generell information, till exempel öppettider, sortiment, rea.
  • Uppmaning till politisk kamp, demonstrationer, manifestationer eller insamlingar.
  • Evenemang för slutna sällskap eller enbart medlemmar eller evenemang som saknar allmänt intresse.

Lägg in ditt evenemang så snart som möjligt, senast tre veckor innan evenemanget sker.

Behöver något ändras? Önskan om ändring ska skickas in senast två veckor innan evenemanget sker. Efter att ditt evenemang har skickats in kan du inte längre göra ändringar i evenemanget, så var noga med att du skriver rätt. Vi har endast möjlighet att i efterhand göra ändringar i ditt evenemang om det är ändringar av större vikt för evenemanget (som tid, plats eller inställt evenemang). Du får svar inom två arbetsdagar.